Werken in Creaties


Creatieve Expressieve Reflectie

Gastblog Creativiteit

ontspanningstuin.nl/een-blik-op-creativiteit

Hij is online, mijn gastblog over Creativiteit bij het life style magazine De Ontspanningstuin!

Veel leesplezier!


Lees meer

home

Creatieve Expressie


Cre-a-ti-vi-teit (de; v) 1. scheppend vermogen ( bron; VanDale )

Ex-pres-sie (de; v; meervoud; expressies) 1. een uitdrukking , 2. artistieke gevoelsuitdrukking

( bron; VanDale )

" Creativiteit wijst in het algemeen naar het vermogen iets nieuws te scheppen .

Een individu of een groep toont creatitiveit wanneer er een nieuw concept of object wordt gemaakt

òf wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden "

(bron; WiKi)


Visie


Creatieve Expressie

Drukt uit wat met wat met woorden moeilijk gaat

CreatieveExpressie

Maakt de eigenheid van een onderwerp of proces zichtbaar

Creatieve Expressie

Stimuleert de beeldende vorming en maakt persoonlijke verhalen en belevingen zichtbaar.

Creatieve Expressie

Stimuleert persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen

Creatieve Expressie

verbindt, verbreedt, verdiept en geeft plezier...